Verenigingsnieuws

Een overlijden melden

Het melden van een overlijden Wij attenderen u er op dat een overlijden gemeld moet worden via ons eigen telefoonnummer 0523 – 216 605. Dit zal na 1 januari 2024, wanneer de samenwerking met Integer Uitvaartzorg van start gaat, niet veranderen. Het rechtstreeks melden van een overlijden bij een uitvaartverzorger kan tot misverstanden leiden en…

Read article
Incassodata 2024

De incassodata voor 2024 In het kader van regelgeving zijn wij verplicht om u de incassodata te melden. In 2024 wordt op 26 januari de contributie voor jaar- en (1e) halfjaar betalingen geïncasseerd en op 26 juli de contributie voor de halfjaar betaling voor het 2e halfjaar.  Heeft u vragen over de incasso, incassodata of…

Read article
Terugblik algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023: een terugblik Onze Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden op 13 juni jl. Tijdens de ledenvergadering van het jaar daarvoor, op 31 mei 2022, werd door Lia de Ruijter een presentatie gegeven over een nieuwe marktbenadering ten tijde van toenemende digitalisering. Het bestuur van de vereniging heeft toen laten weten dat zij…

Read article
Post digitaal ontvangen

Verenigingspost digitaal ontvangen Van veel leden hebben wij het e-mailadres. Dit wordt door ons gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. Denkend aan het milieu (minder papiergebruik) en ook uit kostenoverwegingen zouden wij graag aan zoveel mogelijk leden deze post digitaal willen versturen. Wilt u ons helpen…

Read article