Terugblik algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023: een terugblik

Onze Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden op 13 juni jl. Tijdens de ledenvergadering van het jaar daarvoor, op 31 mei 2022, werd door Lia de Ruijter een presentatie gegeven over een nieuwe marktbenadering ten tijde van toenemende digitalisering. Het bestuur van de vereniging heeft toen laten weten dat zij zich verder in dit onderwerp zou gaan verdiepen om te onderzoeken hoe onze vereniging beter onder de aandacht van onder andere jongeren kan worden gebracht. Lia heeft ons het afgelopen jaar regelmatig geadviseerd en wij hebben haar daarop gevraagd toe te treden tot het bestuur om “marketing en communicatie” voor haar rekening te nemen. Lia werd door het bestuur in de ALV van 13 juni voorgedragen als nieuw bestuurslid en er werd door de voltallige vergadering ingestemd met haar toetreding. Gert Kamphuis heeft tijdens de vergadering aangegeven nu toch echt te willen stoppen als voorzitter. Binnen het bestuur heeft Henrieke Wolbink aangegeven de taken van voorzitter (voorlopig) op zich te willen nemen, hiermee is het bestuur weer compleet. Gert zal ons voorlopig nog op verschillende punten adviseren en een aantal lopende zaken afhandelen. Wij hadden al geruime tijd het plan om een nieuwe weg in te slaan met onze vereniging. Dit is voor ons noodzakelijk als we met onze tijd mee willen gaan en dat willen we. We moeten meer doen met onze website, meer naar buiten treden op andere manieren, kortom: beter zichtbaar worden voor onze leden en niet leden. Ons nieuwe bestuurslid Lia de Ruijter heeft daarover veel kennis en ervaring in huis en we zijn met haar hulp dan ook druk bezig een en ander te bewerkstelligen. Onze huisstijl wordt vernieuwd, er komt een nieuw logo en er wordt gewerkt aan een nieuwe website. Kortom een totale vernieuwing van het aangezicht van onze vereniging. Wanneer u dit bericht leest op onze (vernieuwde) website dan ziet u hier het resultaat!

Een vereniging waar we allemaal trots op zijn, die er is en er altijd zal zijn om het belang van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Na een jarenlange goede samenwerking met Uitvaartverzorging Vasse hebben wij besloten om deze samenwerking m.i.v. 1 januari 2024 te beëindigen. Ook dit is een onderdeel van onze vernieuwing.

Vanaf 1 januari a.s. gaan wij samenwerken met Integer Uitvaartzorg van Agnes Huisman en Martin Ramaker. Agnes en Martin zijn in Hardenberg en omgeving wel bekend en zijn zeer goed op de hoogte van de gebruiken en gewoontes in onze regio. Wij hebben er veel vertrouwen in en gaan samen voor een prettige jarenlange samenwerking. Voor hen die onze ALV van 13 juni jl. hebben bijgewoond is Agnes Huisman ook bekend van de lezing die zij daar heeft gegeven getiteld “(over)leven met jong ouderverlies”, over rouwverwerking bij kinderen. Dit was een zeer aangrijpende en door de aanwezigen zeer gewaardeerde lezing.

Kortom, wij kijken terug op een zeer informatieve Algemene Ledenvergadering. Wilt u er in 2024 ook bij zijn? Houd dan onze website/nieuwsbrief/de Toren of onze sociale media pagina’s in de gaten voor de datum en locatie.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp